Alarm- og handlingsplan

Alarmplan
En alarmplan beskriver rutinen som ligger til grunn for handling i en kritisk situasjon. Det er derfor selvinnlysende at en alarmplan som ikke er kjent, tilgjengelig for aktørene og trenet på, er verdiløs.

Alarmplanen er laget for at alle de vesentlige tiltakene ved en krisesituasjon skal bli ivaretatt, i det kaoset som vil kunne oppstå ved en ulykke. Det er hverken mulig eller ønskelig å utarbeide en alarmplan som passer alle typer dykking under alle forhold.

Innen det vi kaller tradisjonell sportsdykking kan etterfølgende oppsett brukes som norm.

Handlingsplan
En handlingsplan er et suplement til alarmplanen, og har samme hensikt som denne.
Normalt vil en handlingsplan inneha flere usikkerheter med hensyn til omstendighetene.
Det er av vesentlig betydning at man oppfatter handlingsplanen som en minimumsplan som må tilpasses de aktuelle forhold. Det er viktig å ha forhåndsutpekt personell til de oppgaver som med sikkerhet må utføres ved en alarmsituasjon.

Efterfølgende handlingsplan bør derfor oppfattes som en minimumsplan:

Normal handlingsplan
Normal Alarmplan

Disse sidene er midlertidige arbeidsskisser i forbindele med ClubMaritime/Bergen Radio sin vurdering av tjenesten "Meld fra hvor du dykker". Store deler av materialet er hentet fra Norges Dykkeforbund sin "Personlig Dykkejournal og Dykketabell", august 1993. Har du spørsmål eller kommentarer kan webmaster treffes på: [email protected]

© kalgraff.no