Hurtigtest - utfallsjekk trykkfallsyke og lungebrist

Rask evaluering av CNS-funksjoner er viktig ved mistanke om trykkfallsyke og lungesprengning.

Denne listen er ment som et redskap i så måte og for bruk i kombinasjon med symptomlisten.

Grad av "tilstedeværelse" ?
Vet vedkommende hvor han/hun er?
Vet vedkommende hvilken tid det er på døgnet?

Synet
Kan dykkeren se? Be dykkeren telle fingre du viser ham/henne. (3 ulike antall.)
Instruer dykkeren å holde hodet stille. Hold hånden din 1/2 meter foran dykkerens ansiktet og be han/henne følge hånden din med øynene mens du bevegerden opp og ned - frem og tilbake. Forviss deg om at begge øynene følger med i alle retninger.
Se etter raske rykninger i øyeeplet - i horisontalt eller vertikalt plan. Slike symptomer kalles nystagmus og kan indikere hjerne-eller vestibularskade.

Ansiktet
Be dykkeren smile. Sjekk at muskelbevegelser er symetriske.
Dra en finger sakte (med løst trykk) tvers over dykkerens kinn og hake. Sjekk at dykkeren virkelig kjenner dette.
Gjenta det samme på det andre kinn/hake og spør om dykkeren kjenner dette.

Hørsel
Gni din tommelfinger og pekekefinger mot hverandre rett foran dykkerens øre. Hører dykkeren dette?
Dykkeren lukker øynene, du forflytter deg 1/2-1 meter vekk fra dykkeren og repeterer øvelsen. Dykkeren skal si fra når han/hun hører lyden.
Sjekk om forholdet er likt på det andre øret.

Skuldere
Be dykkeren om å trekke på skuldrene. Begge sider skal bevege seg synkront.
Sjekk om muskelstyrken er lik.

Svelging
Be dykkeren svelge, observer "adamseplet" beveger seg opp og ned.

Tungen
Be dykkeren stikke ut tungen i senter av munnen. Dårlig kontroll indikerer problemer.

Muskelstyrke
Sjekk om styrken i begge armer er lik.
Sjekk om styrken i begge ben er lik.

Følsomhetsjekk
Bruk samme teknikk som for ansiktet. La fingrene gli langs skuldre, ned rygg, brystkasse, mage, over-og underarm.
Sjekk det samme området på den andre kroppssiden før du går videre. (Begge sider kan sjekkes samtidig.)

Balanse og koordinering
Be dykkeren stå med samlede ben, armene utstrakt og øynene lukket. Dykkeren skal da ikke ha noen problemer med å holde balansen.

Reflekser
Sjekk fotsålerefteks. (Tærne ned er normalt. Går tærne opp så indikerer det cerebral skade.)

Disse sidene er midlertidige arbeidsskisser i forbindele med ClubMaritime/Bergen Radio sin vurdering av tjenesten "Meld fra hvor du dykker". Store deler av materialet er hentet fra Norges Dykkeforbund sin "Personlig Dykkejournal og Dykketabell", august 1993. Har du spørsmål eller kommentarer kan webmaster treffes på: [email protected]

© kalgraff.no