Beredskap ved sportsdykking

Litt om tankene mine rundt tjenesten "Meld fra hvor du dykker":

Hovedhensikten med denne tjenesten er å få så raskt hjelp som mulig ved dykkeulykker. I dag foregår det mye uorganisert dykking (dykk som ikke er i regi av en dykkerklubb). Vanlig senario er at et par dykkere setter seg i en bil, kjører til en passelig plass, kobler opp dykkerutstyret og hopper i sjøen. I mange tilfeller så er det ingen som vet hvor dykkerene befinner seg og dersom det oppstå en alvorlig situasjon kan det blir det mye jobb for meddykkeren.

Dersom noen sitter på all nødvendig informasjon vil det i en nødsituasjon være nok med en kjapp telefon for å få igang et raskt og effektivt hjelpeapparat.

Ideelt sett burde dykkere melde fra når dykket starter og når det er ferdig, slik at dersom begge dykkerne skulle skade seg er det noen som vet hvor de befinner seg og det blir lett å iverksette hjelpeapparatet. Likevel, dette kan fort bli en kilde til mange falske alarmer....

En slik tjeneste kan fort bli for tungvint å bruke for sportsdykkere og jeg ser derfor for meg et enkelt formular inneholdende nødvendig informasjon.

Den aller beste kompetansen innefor dykkemedisin finnes ved Haakonsvern og NUI. Eidsvik og Risberg ved de overnevnte institusjoner kjenner til alt av dykkeulykker her i landet og kan nok fortelle hva som vil være mest problematisk i henhold til en varslingsplan for sportsdykkere.

 

Ove G. Kalgraff
-Sportsdykker-

Disse sidene er midlertidige arbeidsskisser i forbindele med ClubMaritime/Bergen Radio sin vurdering av tjenesten "Meld fra hvor du dykker". Store deler av materialet er hentet fra Norges Dykkeforbund sin "Personlig Dykkejournal og Dykketabell", august 1993. Har du spørsmål eller kommentarer kan webmaster treffes på: [email protected]

© kalgraff.no