Normal alarmplan
Dykkeleder og sambandsansvarlig (to personer) skal være utpekt før dykking startes.

Alarmplan for:
Redningssentral:
Luftamulanse:
Politi:
Sykehus:
Lege:
Behandlingskammer:
Gjenta ordrett med rolig og klar stemme:
Dykkeulykke. Vi har en dykkeulykke.
Stedet er:
Jeg gjentar, vi har en dykkeulykke, stedet er:
Navnet på ansvarlig dykkeleder er:
Navnet på pasienten er:
Jeg ringer fra telefonnr.:
Ambulanse kan/kan ikke kjøre helt fram.
Helikopter kan lande:
Jeg har en kartreferanse/GPS posisjon:
Været er.
Spørsmål: Spares tid med egen transport!
Hvis JA: vår kjørerute er:
Hvis NEI: Når vil assistanse være her?

(Underrett derefter dykkeleder om resultatet. Bli ved telefonen. Be om situasjonsrapport etter ca 10 minutter. Gi opplysninger om vi trenger behandlingskammer.)

Normal handlingsplan
Normal Alarmplan

Disse sidene er midlertidige arbeidsskisser i forbindele med ClubMaritime/Bergen Radio sin vurdering av tjenesten "Meld fra hvor du dykker". Store deler av materialet er hentet fra Norges Dykkeforbund sin "Personlig Dykkejournal og Dykketabell", august 1993. Har du spørsmål eller kommentarer kan webmaster treffes på: [email protected]

© kalgraff.no