Normal handlingsplan
Dykkeleder og stedfortreder skal være oppnevnt før dykking startes.

Dykkeleder leder redningsarbeidet.
All annen virksomhet skal opphøre og samtlige skal stille seg til dykkeleders disposisjon. Kun de som har oppgaver/tildeles oppgaver skal oppholde seg på selve ulykkesplassen.

Alle dykkere skal opptil overflaten (oppkallingssignal), blåse opp egen vest og ta seg til land/fartøy.

Varsling av hjelpeapparatet iverksettes på dykkeleders ordre. (Se alarmplan. Vanligvis journalføres oppgave.)

Livreddende og skadebegrensende tiltak iverksettes. Transport iverksettes, alternativt:
Helikopterlandingsplass markeres, eksempelvis med røyk ("day and night flare").
Pasientens dykkejournal, dybdemåler, ur, dykkecomputer og evnt. legeskjema skal følge med til behandlingsstedet.

Dykkeleder og evnt. pardykker skal følge pasienten.

Dykkeleders stedfortreder overtar ansvaret på dykkestedet. All videre dykking innstilles.
Pasientens dykkeutstyr samles sammen og oppevares urørt, lufttrykk på flasken(e) noteres, kranen(e) stenges (antall turn noteres). Pusteventil skal forbli montert på flaskesettet.

Dersom det er ulykke med personskade skal ingen uttale seg til massemedia før politiet har foretatt nødvendige avhør. Massemedia skal bes om å henvende seg til politiet eller dykkeleder

Normal handlingsplan
Normal Alarmplan

Disse sidene er midlertidige arbeidsskisser i forbindele med ClubMaritime/Bergen Radio sin vurdering av tjenesten "Meld fra hvor du dykker". Store deler av materialet er hentet fra Norges Dykkeforbund sin "Personlig Dykkejournal og Dykketabell", august 1993. Har du spørsmål eller kommentarer kan webmaster treffes på: [email protected]

© kalgraff.no