Sjekkliste for gjennomføring av sjødykk
 • Sjø og vindforhold akseptable.
 • Strøm, retning og styrke kjent og akseptabel.
 • Normal båttrafikk kjent og akseptabel.
 • Største dybde innen området kjent.
 • Største dybde avtalt og meddelt dykkeleder.
 • Maksimum bunntid avtalt og meddelt dykkeleder.
 • Svømmeretning / rute avtalt og meddelt dykkeleder.
 • Ilandstigningsmuligheter (også alternative) sjekket.
 • Overflateberedskap avtalt.
 • Alarmplan utfylt, forstått og gjennomførbar.
 • Handlingsplan forstått og gjennomførbar.
 • Rutiner for samhold under dykket gjennomførbar.
 • Markering av dykkestedet tilfredsstillende med dykkeflagg.
 • Kameratsjekk foretatt.

Disse sidene er midlertidige arbeidsskisser i forbindele med ClubMaritime/Bergen Radio sin vurdering av tjenesten "Meld fra hvor du dykker". Store deler av materialet er hentet fra Norges Dykkeforbund sin "Personlig Dykkejournal og Dykketabell", august 1993. Har du spørsmål eller kommentarer kan webmaster treffes på: [email protected]

© kalgraff.no