Skadetabell
Skade Årsak Symtomer Behandling Forebyggelse
Lungesprengning Cerebral luftemboli Holder pusten under oppstigning. Strupehodekrampe, ofte p.g.a.panikk og angst. Sympt. fra hjerne / hodepine, syn / balanse / hørsel forstyrr., lammelse, bevisstløs. (Alle) O2-terapi (1.hjelp) Trykkammer. Hold aldri pusten med pressluft, hold vannfølelsen vedlike, løft ikke tungt.
Lungesprengning Pneumothorax Holder pusten under oppstigning. Strupehodekrampe, ofte p.g.a.panikk og angst. Sting i brystet, tung i pusten. O2-terapi (1.hjelp) Trykkammer. Hold aldri pusten med pressluft, hold vannfølelsen vedlike, løft ikke tungt.
Lungesprengning Subcutant emphysem Holder pusten under oppstigning. Strupehodekrampe, ofte p.g.a.panikk og angst. Luft under huden på halsen, stemmeforandring. O2-terapi (1.hjelp) Trykkammer. Hold aldri pusten med pressluft, hold vannfølelsen vedlike, løft ikke tungt.
Øresqueeze Utligner ikke skikkelig, tett og stramtsittende hette. Smerte og øreringing, også etter dykket. Dykkeforbud i 14 dager. Kontakt lege. Unngå årsaken, press deg ikke, Dykk ikke v/ forkjølelse.
Trommehinne- sprengning Utligner ikke skikkelig, tett og stramtsittende hette. Trommehinne kan sprenges fra 4 m. Kraftige øresmerter, opphører plutselig, noe blod og smuss i øregangen. Dykkeforbud i 14 dager. Kontakt lege. Unngå årsaken, press deg ikke, Dykk ikke v/ forkjølelse, gå opp noe om du ikke får utligning.
Bihulesqueeze Tette kanaler til bihulene. Undertrykk ved neddykking. Smerte i panne/ kjeve. Blod i maske ved oppstigning. Vanligvis ingen ettervirkning Ikke dykke ved forkjølelse. Utligne tidlig, Langsom nedstigning.
Trykkfallsyke For rask oppstigning. Flere vev overskrider sin max gassspenning. Ikke fulgt tabellen. Dype smerter i de store ledd. Kløe, utslett, svimmelhet, besvimelse, lammelse osv. Trykkammer så fort som mulig. O2 under transport. Foreta ikke dekompresjonsdykk, hold god avstand til tabellgrensene.
O2-forgiftning Oksygenets partialtrykk blir for høyt (2 bar) Ved ren O2 pusting 7 meter, Pressluft ca 90 meter. Vanligvis ingen. Kramper, besvimelse. Dykker til overflate, evt. munn-mot-munn -metode. Ved lungesprengning: trykkammer. Fyll aldri O2 på pressluftapparat. Dykk aldri dypere enn 50 m med luft.
Dybderus Nitrogenets partialtrykk blir for høyt, vanligvis fra 25-40 m. Omtrent som alkoholpåvirkning. Nedsatt reaksjonsevne. Gå mot lavere trykk. Ved 20 meter ingen symtomer. Dykk ikke dypere enn 30 meter.
CO2-forgiftning For stort "dødrom", slurvete pustin, apparatfeil, for mye CO2 i flaskene. Øket lufthunger, hodepine, forvirring. Noen ganger ingen. Frisk luft, O2 ved besvimelse, munn-mot-munn metode. Unngå årsaken. Hold utstyr, trening og teori vedlike.
CO-forgiftning Kompressoren suger inn eksos. Forbrenning av olje i kompressorens sylindre. Vanligvis ingen. Bevistløshet uten forvarsel. Frisk luft, O2 ved besvimelse, munn-mot-munn metode, trykkammer. Vær ekstra påpasselig ved fylling av luft.
O2-mangel Hyperventilering. Feil i transporten av O2 fra flaske til bruker, eller ofte komplikasjoner ved andre skader. Som regel ingen. Besvimelse, blåfarging av hud. Frisk luft - O2. Munn-mot-munn metode. Evt. hjertemassasje. Unngå årsaken. Hold utstyr, trening og teori vedlike.
Lungeødem Lavere trykk i lungene enn vannet omkring, for lang snorkel, stor pustemotstand. Sammenklemming av bryst, smerte ibryst, pustevansker, blodskum, (besvimelse) Dykker til overflate, evt. munn-mot-munn -metode. Kontakt Lege Vedlikehold pusteventilen. Ikke for lang snorkel.
Drukning Ofte p.g.a. andre dykkeskader, panikk, ikke flytevest. Som regel ingen. Besvimelse, blåfarging av hud.Ofte vann i lungene. Dykker til overflate. Munn-mot-munn -metode. Hjertemassasje. Kontakt lege Unngå de andre skadene, og bruk oppstigningsvest.
Overanstrengelse For hardt arbeid i forhold til dybde og kondisjon. Tiltagende ventilasjonsutsettelse, panikk. Ta det med ro. Gå til overflaten. Arbeid aldri hardt. Hold kondisjonen vedlike.

Disse sidene er midlertidige arbeidsskisser i forbindele med ClubMaritime/Bergen Radio sin vurdering av tjenesten "Meld fra hvor du dykker". Store deler av materialet er hentet fra Norges Dykkeforbund sin "Personlig Dykkejournal og Dykketabell", august 1993. Har du spørsmål eller kommentarer kan webmaster treffes på: [email protected]

© kalgraff.no