Viktige telefon nr. ved ulykker

Ved mistanke om trykkfallssyke (bends), gassforgiftning eller lungebrist kontakt:

Dykkemedisinsk alarmsentral*
AMK-Haukeland sykehus
tlf 55 32 30 03 eller 55 97 25 00

Andre skader
lokal AMK sentral
113

Leteaksjon
lokal politimyndighet
112

Behandlingskammer i Norge

Ullevål Sykehus v/Oslo Brannvesen 22 11 44 55
Haakonsvern Orlogstasjon Sentralbord 55 50 20 00
Dykkelege 55 50 21 59
Vakt DFS 55 50 33 52
Ramsund Orlogsstasjon 76 91 80 00
TRSD Olavsvern Orlogsstasjon 77 12 85 00

Telefoner for transport av dykkeskadet person

Stavanger HRS - Sør-Norge 51 51 70 00
Norsk Luftambulanse 51 53 53 00
Lørenskog Norsk Luftambulanse 67 90 55 70
Oslo Redningssentralen Fornebu 67 59 33 56
Flyambulansesentralen 67 97 00 00
Arendal Norsk Luftambulanse 37 01 80 03
Bergen Norsk Luftambulanse 55 32 30 03
Ålesund Mørefly 70 13 10 03
Trondheim Norsk Luftambulanse 73 51 80 00
Dombås Norsk Luftambulanse 61 21 91 00
Bodø HRS - Nord-Norge 75 51 12 67
Tromsø Norsk Luftambulanse 77 67 34 17
Alta Norsk Luftambulanse 78 43 13 33
Kirkenes Norsk Luftambulanse 78 90 93 73

 

*Senter for hyberbarmedisin ved Haukeland Sykehus i Bergen har landsfunksjon for dykkemedisinsk behandling. Vaktordningen er døgnkontinuerlig og bemannet med dykkelege. Kontakt med dykkelege er åpent både for publikum/dykkere og helsepersonell. Ved dykkerulykker vil vaktlege gi veiledning om nødvendig førstehjelpsbehandling, koordinere korrekt transport og behandling under transport. Vaktlegen vil besørge trykkammerbehandling ved nærmeste sykehus.

Disse sidene er midlertidige arbeidsskisser i forbindele med ClubMaritime/Bergen Radio sin vurdering av tjenesten "Meld fra hvor du dykker". Store deler av materialet er hentet fra Norges Dykkeforbund sin "Personlig Dykkejournal og Dykketabell", august 1993. Har du spørsmål eller kommentarer kan webmaster treffes på: [email protected]

© kalgraff.no