Kalgraff
Ekte norsk etternavn.

Mange ville kanskje ta dette for et typisk importert navn - tysk eller hollandsk - men det er faktisk et erkenorsk navn. Det er et gårdsnavn på Sunnmøre som ligger til grunn, skrevet "Kolgrav". "Kol-" er "kull", "-grav" betydde gruve eller hull i jorden der man brente kull.
På 1600-tallet begynte mange å skrive navnet som "Kalgraff", og det er også registrert som "Kulgraff".

© kalgraff.no